Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
ГБС Имоти АД

СЕРТИФИКАТИ

 

Ръководството на „ГБС ИМОТИ” АД създава и гарантира условията за разработване, документиране, внедряване, поддържане и развитие на интегрирана система за управление  /ИСУ/, изпълняваща изискванията на международните стандарти:

 

  • EN ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството;
  • EN ISO 14001:2004 – Системи за управление по отношение на околната среда ;
  • OHSAS 18001:2007 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд;

 

„ГБС ИМОТИ” АД е сертифицирано и притежава следните сертификати:

  • ISO 2008-9001
  • ISO 2008-9001
  • ISO 2008-9001
  • ISO 2008-9001