Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
ГБС Имоти АД

ПОДДЪРЖАНЕ НА ИМОТИ

 

Поддръжка на имоти

   Предлагаме пълен пакет от услуги за успешното и безпроблемно функциониране на една сграда, без значение от мащаба и функционалността на конкретния имот. От заплащането на всички комунални сметки до навременото внасяне на дължимите за имота местни данъци и такси.

   Грижим се за почистването и  ремонта и правим редовни посещения за да проверим дали функционира добре. Освен това предлагаме услуги като откриване на нови партиди за ток, вода и телефон, подаване на данъчни декларации, както и:

 

  • Осигуряване на 24 часова охрана;
  • Осигуряване на СОТ за отделни обекти;
  • Изграждане при необходимост на видео- домофонна система;
  • Организиране на контрол на достъпа, осигуряване на портиер;
  • Поддръжка на всички системи на сградите като: отопление, вентилация, климатизация, пожароизвестяване и пожарогасене, електро и ВиК инсталации, асансьори и др.;
  • Контрол над спазването на правилника за вътрешния ред в сградата;
  • Почистване на общите части на имота;
  • Озеленяване и поддръжка на съоръжения, алеи, цветни лехи, открити басейни и др.
  • Реновиране и поддръжка на фасади;

 

       Единственият Ваш ангажимент е заплащането на еднократна годишна такса към нас, която зависи от типа и местоположението на имота.