Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
ГБС Имоти АД

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Управление  

  Ние в „ГБС Имоти” вярваме, че всяка сграда функционира, като жив организъм и ако дори една от системите му не работи добре, от това страдат всички останали. Знаем, че управлението на имоти е свързано с отношения с наемодатели, наематели, доставчици на услуги за съоръженията на сградата, посетители, застрахователи, банки, които от своя страна, съдържат съответните оперативни, финансови, маркетингови, правни и свързани с поддръжката аспекти на тази дейност.

   Управлението на такава сложна структура може би звучи като нещо непостижимо, но нашият екип притежава необходимите механизми да контролира и менажира тези процеси. Независимо дали става въпрос за офис, търговска, индустриално/логистична или сграда със смесено предназначение.

    И понеже няма организъм, който да е точно копие на друг, не съществува универсален работен план, който ние да предлагаме в същия вариант на различни клиенти. Ще се срещнем с вас, за да пригодим плана към вашите индивидуални потребности.  Без значение дали става въпрос за текущо управление или развитие на вашия проект от началната му фаза.

    Ние може да Ви помогнем с:


  • Реклама и ефективни огледи на имота;
  • Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката;
  • Застраховане на имота при изискване на някоя от страните;
  • Посредничество при уреждане на взаимоотношенията с „Електроразпределение”, „Софийска вода” и др. експлоатационни дружества, както и плащания на различните видове консумативи, свързани с ползването на отдадения под наем имот;
  • Поддържане и контрол на експлоатацията на имота;
  • Заплащане в определения срок на разходи към доставчици;
  • Отстраняване на повреди. Поддържане на освежителни и козметични ремонти на имота;
  • Почистване след освобождаване на имота;
  • Представляване на собственика пред държавните институции, общинските органи, данъчни служби и др. юридически и физически лица, включително и пред общото събрание на етажната собственост, съгласно конкретните правомощия;
  • Осигуряване на коректно получаване на наема и гарантиране на 100% събираемостта на наемите и плащане на консумативите;