Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
ГБС Имоти АД

Новини и обявления

ПРЕДСТОЯЩИ

Адрес:


Новини и обявления

Галерия

Относно: Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "Частично изменение на ПУП-ПРЗ и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ II-12296(ПИ 67800.12.296), местност Алепу, землището на град Созопол, община Созопол" с възложител "ГБС Имоти" АД