Урегулиран поземлен имот, гр. Вършец

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Адрес: гр. Вършец, кв. Заножене


Урегулиран поземлен имот, гр. Вършец

Галерия

Разположение:  ж.к. Заножене, гр. Вършец, област Монтана, на 85км северно от София

Тип: урегулиран поземлен имот

Площ: 7 890 кв. м.

Характеристики:

  • Граници: поземлени имоти от три страни и градки път от запад, на 200м от главната улица на Вършец
  • Устройствена зона Ок - “Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи дейност” с устройствени показатели:

             -       Плътност – 30%

             -       Коефициент на интензивност – 1.2

             -       Кота корниз – 10м.

             -       Озеленяване – минимум 50%