Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
ГБС Имоти АД

Поземлен имот, гр. Кресна

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Адрес: гр. Кресна, местност "Завоя"


Поземлен имот, гр. Кресна

Разположение: гр. Кресна, местност”Завоя”, община Кресна , област Благоевград

Тип: поземлен имот

Площ: 76 529 кв. м.

Характеристики:

  • Граници: на изток - Републикански път І-1 София-Кулата /Е 79/; на север – общински път;
  • Урбанизирана територия с трайно предназначение за друга нестопанска дейност;
  • Изградена инженерна инфраструктура;
  • Разработка за  подробен устройствен план  - план за застрояване, който  предвижда промяна предназначението на територията от „друга нестопанска” в предимно „производствена”. Параметрите на застрояване са:

               -       Плътност – 40-80%

               -       Коефициент на интензивност – 1.0 до 2.5

               -       Озеленяване – минимум 20-40%