Урегулиран поземлен имот, кв. Казичене

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Адрес: кв. Казичене, община София


Урегулиран поземлен имот, кв. Казичене

Разположение: кв. Казичене, район Панчарево, на 14км югоизточно от София, на 0,1км от Околовръстен път, на 3км от магистрала Тракия, на 5км от републикански път София - Варна

Тип: уреголиран поземлен имот

Площ: 20 788 кв. м.

Характеристики:

  • Граници: на юг – общински път;
  • Попада в зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги – за застрояване с производствени, складови, административни и обслужващи сгради;
  • Изградена инженерна инфраструктура;
  • Параметри на застрояване :

              -       Плътност – 50%

              -       Коефициент на интензивност – 1.5

              -       Озеленяване – минимум 35%