Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/gbsimotc/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
ГБС Имоти АД

УПИ с готов проект и разрешително за строеж

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Адрес: с. Крапец


УПИ с готов проект и разрешително за строеж

Галерия

Разположение: Имота се намира в с.Крапец, общ. Шабла в непосредствена близост до морския бряг. На брега има обособен неохраняем пясъчен плаж.

Площ: 3 409 кв. м.

Обект на настоящия проект е ваканционен комплекс, жилищна апартаментна сграда в с.Крапец, общ. Шабла. Сгради и подобекти:

 
- основно застрояване- масивна, 3 етажна жилищна сграда
- допълващо застрояване- трафопост
- допълващо застрояване- открит летен бар
- подземно съоръжение- басейн за плуване
- подземно съоръжение- техническо помещение (басейн)
- подземно съоръжение- пречиствателно съоръжение за отпадни води

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ:

Застроена площ: 1 125кв.м.
Разгъната застроена площ: 3 658кв.м.
П застр.: 33%
Кинт.: 1,07
П озел.: 44%
Нсгр.: 10 м.